Salon Thái Lan


Thể hiện Naturally Plus trong bản đồ lớn hơn
Địa chỉ 18/8 , 7th Floor, Fico Place Building, Sukumvit 21 Rd., Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110.
Giờ làm việc Salon Thứ 2 đến Chủ nhật từ 11:00 đến 19:00
※Tiếp nhận hồ sơ và bất cứ yêu cầu thay đổi của khách đến 18:30 (đóng cửa vào ngày nghỉ lễ).
Phòng họp Thứ 2 đến Chủ nhật từ 11:00 đến 13:00, 13:00 đến 15:00, 15:00 đến 17:00, 17:00 đến 19:00
Phòng Hội thảo Thứ 2 đến Chủ nhật từ 11:00 đến 19:00
※Phòng Hội thảo có thể được đặt trước đến sau 19:00 nhưng không quá 21:00. Phải đặt trước ít nhất một tháng.
Tổng đài
Từ thứ 2 đến Chủ nhật, từ 11:00 đến 19:00
(Đóng cửa vào ngày nghỉ lễ)
Đường dây nóng miễn phí 1800-777-119
Đường dây điện thoại chính 02-665-2960
FAX 02-6652934
E-mail info@naturally-plus.co.th