Salon Đài Loan

Salon Đài Bắc


Thể hiện Naturally Plus trong bản đồ lớn hơn
Địa chỉ 30F, 46F Shin Kong Life Tower, Section 1, No.66, Zhong Xiao West Road, Taipei City, Taiwan
Điện thoại & Fax Tổng đài miễn phí 0809-061-000
Số điện thoại 886-2-23886169
FAX 886-2-23886221
Giờ làm việc Thứ Hai - Thứ Sáu 11:00~21:00
Thứ Bảy & Chủ Nhật 12:00~20:00

Salon Nghi Lan


Thể hiện Naturally Plus trong bản đồ lớn hơn
Địa chỉ 2F., No. 22, Guangfu Rd., Yilan City, Yilan County 260, Taiwan
Giờ làm việc Các ngày trong tuần 14:00~21:00
Ngày nghỉ NGHỈ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các Ngày lễ

Salon Trung Lịch


Thể hiện Naturally Plus trong bản đồ lớn hơn
Địa chỉ 17F., No.88, Zhongyang E. Rd., Zhongli City, Taoyuan County 320, Taiwan
Giờ làm việc Các ngày trong tuần 14:00~21:00
Ngày nghỉ NGHỈ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các Ngày lễ

Salon Đài Trung


Thể hiện Naturally Plus trong bản đồ lớn hơn
Địa chỉ 21F-1,2,5,6 Taichung Guotai Financial Building, No.530 Yincai Road, Taichung City, Taiwan
Giờ làm việc Thứ Hai - Thứ Sáu 11:00~21:00
Thứ Bảy & Chủ Nhật 14:00~18:00
Ngày nghỉ NGHỈ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các Ngày lễ nếu không có kế hoạch hội thảo

Salon Đài Nam

Salon Đài Nam

Thể hiện Naturally Plus trong bản đồ lớn hơn
Địa chỉ 1F., No.32, Sec. 1, Yonghua Rd., West Central Dist., Tainan City 700, Taiwan (R.O.C.)
Giờ làm việc Thứ Hai - Thứ Sáu 14:00~21:00
Thứ Bảy & Chủ Nhật 12:00~18:00
Ngày nghỉ NGHỈ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các Ngày lễ nếu không có kế hoạch hội thảo

Salon Cao Hùng


Thể hiện Naturally Plus trong bản đồ lớn hơn
Địa chỉ 1F, 2F Guotai Jhonghua Building, No.148 Jhonghua 3rd Road, Kaohsiung City, Taiwan
Giờ làm việc Thứ Hai - Thứ Sáu 11:00~21:00
Thứ Bảy & Chủ Nhật 14:00~18:00
Ngày nghỉ NGHỈ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các Ngày lễ nếu không có kế hoạch hội thảo