Salon Singapore


Thể hiện Naturally Plus trong bản đồ lớn hơn
Địa chỉ 163 Penang Road
#05-02/03 Winsland House II
Singapore 238463
Điện thoại & Fax Tổng đài miễn phí

1800-226-3353

  • ※ Đối với các cuộc gọi từ Singapore
Số điện thoại 65-6226-3353
FAX 65-6226-2242
Giờ làm việc Thứ hai - Thứ sáu 11:00 – 21:00 (Yêu cầu cuối cùng: 20:00)
Ngày nghỉ NGHỈ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các Ngày lễ
E-mail enquiry@naturally-plus.com.sg
NGHỈ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các Ngày lễ

Thời gian hoạt động thường trực của Dịch vụ điện thoại &Tổng đài: 11:00~19:00

  • ※ Dịch vụ điện thoại sẽ NGHỈ vào các ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật và Ngày lễ