Salon Philippines


Thể hiện Naturally Plus itrong bản đồ lớn hơn
Địa chỉ Unit13-15 V-Corporate Centre, 125 L.P Leviste St.,Salcedo Village, Makati City, 1227
Điện thoại & Fax
Điện thoại +63 2 328 3540
FAX +63 2 310 2963
Giờ làm việc
Thứ Hai - Thứ Sáu 11:00 – 20:00 (Yêu cầu cuối cùng: 19:00)
Thứ Bảy 11:00 – 18:00 (Yêu cầu cuối cùng: 17:00)
Ngày nghỉ Nghỉ các ngày Chủ Nhật và Ngày lễ
E-mail info@naturally-plus.com.ph
Thời gian hoạt động của dịch vụ điện thoại Thứ Hai - Thứ Sáu 11:00 – 20:00
Thứ Bảy 11:00 – 18:00
  • ※ Dịch vụ điện thoại sẽ NGHỈ vào các ngày Chủ Nhật và Ngày lễ