Salon Malaysia

Kuala Lumpur Salon


Thể hiện Naturally Plus trong bản đồ lớn hơn
Địa chỉ Unit 5.02, 5th Floor, Menara Multi Purpose, Capital Square, No. 8, Jalan Munshi Abdullah, 50100 Kuala Lumpur, MALAYSIA
Giờ hoạt động Monday - Friday

11:00 – 21:00

  • ※ Thời gian ngừng nhận phiếu đăng ký và giấy yêu cầu thay đổi là 20:00
Thứ Bảy

12:00 – 16:00

  • ※ Thời gian ngừng nhận phiếu đăng ký và giấy yêu cầu thay đổi là 15:30
Chủ Nhật và các Ngày Lễ NGHỈ
(Xin lưu ý rằng các Salon không nhận phiếu đăng ký hoặc đơn yêu cầu thay đổi vào các ngày Chủ Nhật và các Ngày lễ. Tuy nhiên, các phòng họp và phòng hội thảo được mở sẵn để đặt trước).
Trung tâm cuộc gọi Đường dây nóng miễn phí

1800-18-7587

  • ※ Dành cho các cuộc gọi từ Malaysia
Đường dây điện thoại chính

+603-2783 0000

Fax

+603-2783 0002

Thời gian làm việc của tổng đài điện thoại

Thời gian hoạt động thường trực của Dịch vụ điện thoại & Tổng đài: 11:00-18:00

  • ※ ※Dịch vụ điện thoại sẽ NGHỈ vào các ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật và các Ngày lễ
E-mail info@naturally-plus.com.my

Kuching Salon


Thể hiện Naturally Plus trong bản đồ lớn hơn
Địa chỉ Lot 11364, Tabuan Heights Commercial Centre,
Jalan Song, 93350 Kuching, Sarawak
Giờ hoạt động Thứ hai - Thứ sáu

11:00 – 19:30

  • ※ Thời gian ngừng nhận phiếu đăng ký và giấy yêu cầu thay đổi là 18:30
Thứ Bảy, Chủ Nhật và Ngày lễ

NGHỈ

E-mail info@naturally-plus.com.my

Kota Kinabalu Salon


Thể hiện Naturally Plus trong bản đồ lớn hơn
Địa chỉ Lot No. P1/D/19/G, Ground Floor, Building No. D,
KK Times Square, 88100 Kota Kinabalu, Sabah
Giờ hoạt động Thứ hai - Thứ sáu

11:00 – 19:30

  • ※ Thời gian ngừng nhận phiếu đăng ký và giấy yêu cầu thay đổi là 18:30
Thứ Bảy, Chủ Nhật và Ngày lễ

NGHỈ

E-mail info@naturally-plus.com.my

Johor Bahru Salon


Thể hiện Naturally Plus trong bản đồ lớn hơn

 

Địa chỉ UDA Business Centre
No. 25, 25-01, Jalan Padi Emas 1/5, Bandar Baru
UDA, 81200 Johor Bahru, Johor
Giờ hoạt động Thứ hai - Thứ sáu

11:00 – 19:30

  • ※ Thời gian ngừng nhận phiếu đăng ký và giấy yêu cầu thay đổi là 18:30
Thứ Bảy, Chủ Nhật và Ngày lễ

NGHỈ

E-mail info@naturally-plus.com.my

Ipoh Salon


Thể hiện Naturally Plus trong bản đồ lớn hơn
Địa chỉ No. 10 & 10A, Jalan Sultan Abdul Jalil, 30300 Ipoh, Perak
Giờ hoạt động Thứ hai - Thứ sáu

11:00 – 19:30

  • ※ Hạn chót nhận hàng: 18:30
Thứ Bảy, Chủ Nhật và Ngày lễ

NGHỈ

E-mail info@naturally-plus.com.my