Salon Nhật Bản

Salon Tokyo


Thể hiện Naturally Plus trong bản đồ lớn hơn
Địa chỉ 35, Izumi Garden Tower, 1-6-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo, 106-6035
Điện thoại và Fax Tổng đài miễn phí

0120-989-329

  • ※ Sẽ tính phí đối với cuộc gọi từ điện thoại công cộng.
Điện thoại 03-6230-3311
FAX 03-6230-3011
Giờ làm việc 10:00AM – 19:00PM
Ngày nghỉ Thứ năm, Ngày lễ, Tuần lễ vàng, Nghỉ hè, Tất niên và Tết năm mới theo lịch Nhật Bản

Salon Osaka


Thể hiện Naturally Plus trong bản đồ lớn hơn
Địa chỉ 25F, Crystal Tower, 1-2-27 Shiromi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6025
Giờ làm việc 10:00AM~18:00PM
Ngày nghỉ Thứ năm, Ngày lễ, Tuần lễ vàng, Nghỉ hè, Tất niên và Tết năm mới theo lịch Nhật Bản

Salon Hokkaido


Thể hiện Naturally Plus trong bản đồ lớn hơn
Địa chỉ 3F, Sapporo Tokeidai Building, 2-1 Kita 1-jo Nishi, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 060-001
Ngày nghỉ 11:00AM~19:00PM
Ngày nghỉ Thứ năm, Ngày lễ, Tuần lễ vàng, Nghỉ hè, Tất niên và Tết năm mới theo lịch Nhật Bản

Salon Fukuoka


Thể hiện Naturally Plus trong bản đồ lớn hơn
Địa chỉ 1F, Tenjin Saiwai Building, 4-2-20 Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 810-0001
Ngày nghỉ 11:00AM~19:00PM
Ngày nghỉ Thứ năm, Ngày lễ, Tuần lễ vàng, Nghỉ hè, Tất niên và Tết năm mới theo lịch Nhật Bản