Salon Indonesia

Salon Jakarta


Thể hiện Naturally Plus trong bản đồ lớn hơn
Địa chỉ Wisma 46-Kota BNI 1st Floor Suite 1.01, Jl. Jend. Sudirman Kav.1, Jakarta 10220, Indonesia
Điện thoại và Fax Tổng đài miễn phí

0800-1-886743

  • ※ Đối với các cuộc gọi từ Indonesia.
Điện thoại

+62-21-2991-6400

  • Cuộc gọi quốc tế sẽ bị tính phí.
FAX +62-21-2991-6402
Giờ làm việc Thứ Hai - Thứ Sáu

10:00 – 20:00

  • ※ Dịch vụ tại quầy sẽ đóng cửa lúc 19h30.
Thứ Bảy

10:30 – 17:30

  • ※ Dịch vụ tại quầy sẽ đóng cửa lúc 17h00.
Chủ Nhật và các Ngày lễ

NGHỈ

  • ※ Các salon sẽ đóng cửa và không tiếp nhận hoặc xử lý bất kỳ đăng ký hoặc giao dịch nào. Tuy nhiên, Phòng hội thảo và Phòng họp có thể được sử dụng (cần đặt trước).
Ngày nghỉ NGHỈ các ngày Chủ Nhật và Ngày lễ
E-mail nds-info@naturally-plus.co.id
Giờ tư vấn dịch vụ qua điện thoại

Thứ hai đến Thứ sáu 10:00 - 18:00
Thứ bảy 11:30 - 17:00

  • ※ Dịch vụ tư vấn qua điện thoại không hoạt động vào Chủ Nhật và các Ngày lễ. Vào Thứ bảy, dịch vụ điện thoại chỉ dành cho đặt hàng sản phẩm.

Salon Medan


Thể hiện Naturally Plus trong bản đồ lớn hơn
Địa chỉ Forum Nine Building Lt.1
Jl. Imam Bonjol No.9 Medan Petisah – Medan Sumatra Utara 20112
Giờ làm việc Thứ Hai - Thứ Bảy 12:30 – 20:30
  • ※ Thời gian ngừng nhận phiếu đăng ký và giấy yêu cầu thay đổi là 20:00
Chủ Nhật và Ngày lễ NGHỈ