Salon Brunei


Thể hiện Naturally Plus itrong bản đồ lớn hơn
Địa chỉ Unit #5, Block F, Complex Setia Kenangan 2, Kg. Kiulap, Mukim Gadong, Brunei Darussalam
Điện thoại & Fax
Điện thoại +673 2235819
FAX +673 2235821
Giờ làm việc Thứ Hai - Thứ Sáu 11:00 – 19:30 (Yêu cầu cuối cùng: 18:30)
Ngày nghỉ Xin lưu ý rằng Salon sẽ đóng cửa từ 12:00 – 14:00 vào Thứ Sáu.
E-mail info@naturally-plus.com.bn
Thời gian hoạt động của dịch vụ điện thoại Ngày trong tuần 11:00 - 18:00
  • ※ Nghỉ vào Thứ Sáu 12:00 – 14:00, Thứ Bảy, Chủ Nhật và các Ngày Lễ