Tin tức

Danh sách mới nhất

2019.05.22 Thông báo Hội thảo Announcement of Seminar セミナー開催のお知らせ

Lịch hội thảo tháng 6 của công ty Naturally Plus Việt Nam.

2019.05.10 Thông báo chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp đối với Thành viên do không có đơn hàng trong 12 tháng liên tiếp tính đến ngày 30/04/2019

Căn cứ Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

2019.05.01 Thông báo Hội thảo Announcement of Seminar セミナー開催のお知らせ

Lịch hội thảo tháng 5 của công ty Naturally Plus Việt Nam.

2019.04.08 Thông báo chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp đối với Thành viên do không có đơn hàng trong 12 tháng liên tiếp tính đến ngày 31/03/2019

Căn cứ Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

2019.03.26 Thông báo Hội thảo Announcement of Seminar セミナー開催のお知らせ

Lịch hội thảo tháng 4 của công ty Naturally Plus Việt Nam.

2019.03.08 Thông báo chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp đối với Thành viên do không có đơn hàng trong 12 tháng liên tiếp tính đến ngày 28/02/2019

Căn cứ Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

2019.03.01 Thông báo Hội thảo Announcement of Seminar セミナー開催のお知らせ

Lịch hội thảo tháng 3 của công ty Naturally Plus Việt Nam.

2019.01.10 Thông báo chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp đối với Thành viên do không có đơn hàng trong 12 tháng liên tiếp tính đến ngày 31/12/2018

Căn cứ Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

2018.12.28 Thông báo: Thay đổi tên công ty của Naturally Plus Đài Loan

Đến nay, Naturally Plus Đài Loan đang nỗ lực trở thành một công ty niêm yết, cũng như lấn sân sang thị trường Trung Quốc. Cùng với đó, tên công ty sẽ được thay đổi từ 「綠 加利」 thành 「環 貫 綠 佳 利 股份有限公司」 (Univa NP Co., Ltd.).

2018.12.26 Thông báo Hội thảo Announcement of Seminar セミナー開催のお知らせ

Lịch hội thảo tháng 1 của công ty Naturally Plus Việt Nam.