CSR History

2004 Tháng 7
 • Tài trợ 100.000 USD cho " Quỹ người khiếm thị Đài Loan" (Taiwan Foundation for the Blind)
Tháng 10
 • Tài trợ giải "Mười thanh niên xuất sắc Đài Loan" ~ Đài Loan Ahgan "Wen-Gan Chang" (Vận động viên Marathon Khiếm Thị)
2005 Trọn năm
 • Tài trợ Hiệp hội Chó dẫn đường Đài Loan và Hiệp hội Chó dẫn đường Nhật Bản
Tháng 5
 • Tài trợ Sự kiện Họp báo của "Tổ chức Khiếm Khuyết về tinh thần và cơ thể " (Mind and Body Disabled Organization)
Tháng 11
 • "Họp báo Liên đoàn Chim hoang dã Trung Quốc" tại Viện Lập pháp Đài Loan
2006 Trọn năm
 • Tài trợ Hiệp hội Chó dẫn đường Đài Loan và Hiệp hội Chó dẫn đường Nhật Bản
Tháng 4
 • Tham gia "Hội chợ chó dẫn đường GoGo-Giấc mơ bay", tổ chức bởi Hiệp hội chó dẫn đường Đài Loan tại Sun-Yat-sen Memorial Hall.
 • Tài trợ sự kiện "Nói không với Cúm Gà" của Liên đoàn Chim hoang dã Trung Quốc
Tháng 7
 • Cuộc thi chạy Marathon của Hiệp hội bán hàng trực tiếp Đài Loan
Tháng 11
 • Hội Triển Lãm Chim quốc tế Đài Loan tại Wetland Đài Bắc
Tháng 12
 • "Yêu thương người bên cạnh" ~ Đại hội tôn vinh gia đình tổ chức bởi ""Tổ chức Khiếm Khuyết về tinh thần và cơ thể
2007 Trọn năm
 • Tài trợ Hiệp hội Chó dẫn đường Đài Loan và Hiệp hội Chó dẫn đường Nhật Bản
Tháng 7
 • Tham gia Những Hoạt Động Phúc Lợi Công Cộng Lần Đầu Tiên của Tổ Chức Khiếm Khuyết về Tinh thần và cơ thể
2008 Trọn năm
 • Tài trợ Hiệp hội Chó dẫn đường Đài Loan và Hiệp hội Chó dẫn đường Nhật Bản
Tháng 4
 • Hội chợ từ thiện bán Sản phẩm Khuyến mãi của Naturally Plus, tổng thu nhập tặng cho "Quỹ trẻ em và gia đình Đài Loan"
Tháng 10
 • Tham gia Những Hoạt Động Phúc Lợi Công Cộng Lần Thứ Hai Của Tổ chức Khiếm Khuyết về Tinh Thần và cơ thể
2009 Trọn năm
 • Tài trợ Hiệp hội Chó dẫn đường Đài Loan và Hiệp hội Chó dẫn đường Nhật Bản Tháng Tám
Tháng 8
 • Tài trợ Quỹ Phúc Lợi Xã Hội của "88 Sự kiện lụt lội." Naturally Plus quyên góp cho Eden để đóng góp cho người dân tại khu vực gặp thảm họa.
2010 Trọn năm
 • Tài trợ chương trình “Bữa sáng vui vẻ” của Quỹ Phúc Lợi Xã Hội Eden.
Trọn năm
 • Tài trợ Hiệp hội Chó dẫn đường Đài Loan và Hiệp hội Chó dẫn đường Nhật Bản