Lịch sử

1999 Tháng 3
 • ・Thành lập công ty TNHH Naturally Plus (Tokyo, Nhật Bản)
2003 Tháng 9
 • ・Khai trương Salon chi nhánh Osaka (Nhật Bản)
2004 Tháng 4
 • Thành lập công ty TNHH Naturally Plus Đài Loan (Đài Bắc, Đài Loan)
2005 Tháng 6
 • Khai trương Salon Chi nhánh Đài Trung (Đài Loan)
Tháng 7
 • Khai trương Salon Hokkaido và Fukuoka (Nhật Bản)
2006 Tháng 7
 • ・Khai trương Salon Chi nhánh Cao Hùng (Đài Loan)
2007 Tháng 9
 • Thành lập Công ty TNHH Naturally Plus Hồng Kông (Hồng Kông)
2008 Tháng 11
 • Thành lập công ty TNHH Tiếp Thị Trực Tiếp Naturally Plus (Singapore)
2009 Tháng 12
 • ・Thành lập Công ty TNHH Naturally Plus Malaysia (Kuala Lumpur, Malaysia)
2010 Tháng 10
 • Thành lập công ty TNHH Naturally Plus Hàn Quốc (Seoul, Hàn Quốc)
Tháng 11
 • Khai trương Salon Chi nhánh Kuching (Malaysia)
Tháng 12
 • Khai trương Chi nhánh Salon Kota Kinabalu (Malaysia)
2011 Tháng 6
 • Thành lập Công ty TNHH Naturally Plus Indonesia (Jakarta, Indonesia)
2012 Tháng 1
 • Chính thức thành lập Naturally Plus Toàn Cầu (NPGL) (NPGL)
Tháng 7
 • ・Khai trương Salon Chi nhánh Đài Nam (Đài Loan)
2013 Tháng 9
 • Thành lập Naturally Plus Thái Lan (Bangkok, Thái Lan)
Tháng 10
 • ・Khai trương Salon Chi nhánh Johor Bahru (Malaysia)
Tháng 3
 • ・Khai trương Salon Chi nhánh Trung Lịch (Đài Loan)
2014 Tháng 6
 • Thành lập văn phòng NP Mỹ (Las Vegas, Mỹ)
Tháng 9
 • ・Khai trương Salon Chi nhánh Medan (Indonesia)
2015 Tháng 2
 • Khai trương Salon Chi nhánh Nghi Lan (Đài Loan)